AWA, KANMARAD CHAVEZ, LA FWANS PE PA « ZANMI » BENEZWEL !

Hugo Chavez, met-a-manyok Bénézwel, koumansé, dimanch 21 septanm, an gran lantou adan 6 péyi ki, silon pwop pawol-li, sé « zanmi » Bénézwel : Kiba, la Chin, la Risi, Bélaris, la Fwans ek Pòtigal. Vréjaj-tala, toujou silon Chavez, ni an « gran pòtalans estratéjik » ba péyi’y. Mé, dapré nou, ni an tjak adan lis sé péyi-tala. Poutji ?
Nou abo gadé toupatou, nou pa ka wè ki manniè é a ki nivo la Fwans misié Sarkozy, an péyi ki a dwet tout, pé zanmi Bénézwel, an péyi ki a goch tout !!! Alò, sa vré, ki délè dé (…) – Ti kourilet


Hugo Chavez, met-a-manyok Bénézwel, koumansé, dimanch 21 septanm, an gran lantou adan 6 péyi ki, silon pwop pawol-li, sé « zanmi » Bénézwel : Kiba, la Chin, la Risi, Bélaris, la Fwans ek Pòtigal. Vréjaj-tala, toujou silon Chavez, ni an « gran pòtalans estratéjik » ba péyi’y.

Mé, dapré nou, ni an tjak adan lis sé péyi-tala. Poutji ?

Nou abo gadé toupatou, nou pa ka wè ki manniè é a ki nivo la Fwans misié Sarkozy, an péyi ki a dwet tout, pé zanmi Bénézwel, an péyi ki a goch tout !!! Alò, sa vré, ki délè dé serten péyi pé pa ni menm réjim politik-la, mé yo pé ni menm lentéré a nivo entènasional. Sof ki adan ka la Fwans, tout moun sav ki Sarkozy kaskod épi larel-lidé golis la (ta Jénéral Dè Gol), an politik ki Mitterand épi Chirac té kontinié suiv, pou batjé adan an larel-lidé « atlantis ». Kivédi la Fwans Sarkozy sé an péyi ki anni aliyen kò’y anlè lé Zéta-Zini, anlè politik lé Zéta-Zini. An péyi ki ka aplodi tou sa Georges Bush ek Condoleeza Rice ka di ek ka fè.

Non selman Sarkozy ka vanté kò’y, lè ou wè i o Zéta-Zini, ki moun an Fwans ka kriyé’y « Méritjen-an », mé i ka apiyé ladjè-a sé Méritjen-an ka fè an Afganistan an ek lot jou-a, i voyé 700 solda an plis anba-a abo 10 solda fwansé té fini trapé lanmò-yo adan an lanbiskad sé Taliban-an té tann yo. Kivédi la Fwans misié Sarkozy ka défann politik entènasional lé Zéta-Zini kou-koupé é nou tout sav sel bagay lé Zéta-Zini lé sé fouté Chavez atè, sé pèmet an maté-gouvelman fet atè Karakas. Anni sonjé ki ni 4 lanné di sa, sé Méritjen-an té apiyé an maté-gouvelman éti Chavez té mantjé ped ta’y é sé pep bénéziélien an ki lévé-doubout pou opozé vakabonnajri-tala fet. Ek dépi lépok-tala la C.I.A. ek le Mossad pa jenmen sispann fè aksion anba-fey pou fouté bowdel nan Bénézwel.

Pétet tou, lè avion West-Caribbean lan té chapé-tonbé nan Bénézwel é ki an santenn Matinitjé té trapé lanmò-yo, Sarkozy palé bel pawol sik-sosé-dan-miel adan zorey Chavez lè yo té òganizé zobsek nasional adan estad Dilon an. Pétet… Mé nou ka ki kanmarad Chavez kon sa, véyé kò’w, boug ! Pawol a Sarkozy, sé pawol manti-a-mantè ! I ka fè’w kwè ki la Fwans sé zanmi Bénézwel, men sa pa vré an pies kalté manniè. La Fwans misié Sarkozy ni 2 zanmi-kanmarad, 2 selman : lé Zéta-Zini ek Izrayel.

Pa janmen bliyé sa !


Posté: 2008-09-23 13:22:32


Lire le texte complet