KREYOLAD 234

APUI
Sé jou-tala Matinik pa djè ni chans épi sé vwazen anglé’y la. Dominik, yo ka tiré anlè marenpéchè. Sent-Lisi vòlè ki rivé la, yo pa ni dwa fè yo déviré. Sé boug Sent-Lisi mandé mofwazé dosié-a an nanglé. Yo di, yo asé gran pou mennen bak-yo yo menm. Sa ki pli rèd, sé ki yo pa mandé tradui dosié-a an kréyol. Ni an boug ki mandé mwen :
Es anglé ni dwa vini sèvi kò-yo isi épi déviré an péyi-yo bonjan bonarjan. Man rété boudé kon an doubsis man pa ni solision pas man enmen lakarayib.
Es sé pou sa moun pou vini fè (…) – Matinik


APUI

Sé jou-tala Matinik pa djè ni chans épi sé vwazen anglé’y la. Dominik, yo ka tiré anlè marenpéchè. Sent-Lisi vòlè ki rivé la, yo pa ni dwa fè yo déviré. Sé boug Sent-Lisi mandé mofwazé dosié-a an nanglé. Yo di, yo asé gran pou mennen bak-yo yo menm. Sa ki pli rèd, sé ki yo pa mandé tradui dosié-a an kréyol.

Ni an boug ki mandé mwen :
Es anglé ni dwa vini sèvi kò-yo isi épi déviré an péyi-yo bonjan bonarjan. Man rété boudé kon an doubsis man pa ni solision pas man enmen lakarayib.
Es sé pou sa moun pou vini fè vakabonajri isi ? Toupandan brakaj ka fet toupatou, an sinéma Madiana yo ka montré « Braquage à l’anglaise » é yo ka chaché sé 4 anglé-a ki fè Mariyon, maron.

An péyi-a, Lachanm Konmès viré trapé bab épi Félis, jan o Franswa, pou an zafè matériel i té ké sézi.

Lasimenn prochenn Komité Départemental ké kasé. Chantal, (nouvo charjé konmision) ké ni bon machandiz pou réglé. Pas konba pour vini chef mouvman ladwet-la ja koumansé. Sé manb APUI-a (Action, Proposition, Unité et Identité) lé fè an refondasion, anlot fondasion pou Ladwat Matinik. Mé Chantal di yo :
Zot ja tonbé, zot pa ni dwa a la pawol, pas zot pa ka péyé kotizasion-zot ! Kantapou Yàn i di :
man ka viré alabaz kon an senp ti-militan pou soutni gouvelman.

Chantal ja di UM pé fè sa i lé sé Pari désidé. Militan isi pran APUI asou labaz pou pa aksepté sa yo kriyé vakabonajri UMP nasional. Chantal fini pèd douvan Alfred pou éleksion mè Robè, es i ké viré pèd ankò ?

Adan tousa, ni sa ka pran apui mé anlo ka chaché pran dapiyan pou fè Matinik vansé, mé ki koté ?

Jid


Posté: 2008-09-29 02:05:07


Lire le texte complet