Message du ministre Joel D. Jean-Pierre

Paran yo, elèv yo, Pwofesé yo, Direkté lekol yo, Enspekté yo, tout manm kominote edikatif la, Mwen wete chapo m byen ba pou m salye nou tout, espesyalman paran yo ki…



Posté: 2008-10-08 06:00:00


Lire le texte complet